Transtar Translation Co., Ltd.

ศึกษาต่อยังต่างประเทศ

เรามีเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาหรือพนักงานทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษา งานแปลของเราจะทำให้งานด้านการศึกษาหรือการงานของท่านพัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะงานแปลของเรามีคุณภาพ, ตรงต่อเวลา!!!

※ วิทยานิพนธ์ ※ รายงานการค้นคว้า ※ จดหมายส่วนตัว ※ หนังสือยื่นเรื่องต่างๆ ※ ประวัติ ※ หนังสือแนะนำ ※ รายงานการอ่านหนังสือ ※ สาระสำคัญของเนื้อหาหนังสือ

 

  • ประเมินตามจำนวนเอกสาร : ประเมินตามจำนวนเอกสาร ซึ่งจากเอกสารธุรกิจทั่วไปแล้ว บริษัทจะคำนวณราคาจากจำนวนตัวอักษร, จำนวนหน้ากระดาษ, ภาษา, ความยากง่ายในการจัดหน้ากระดาษ, ความชำนาญการเฉพาะทางของเอกสารนั้นๆ
  • เรามีราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

請加Line

請加臉書

Share This