Transtar Translation Co., Ltd.

FTP

※ เนื่องจาก ISP ทั่วไปจะจำกัดไฟล์ที่แนบในการส่งอยู่ที่ 10mb หากไฟล์ที่ท่านจะส่งมีขนาดใหญ่กว่า 10mb สามารถส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ FTP ของบริษัทได้

※ FTP ของบริษัท : ftp://transtar.com.tw

※ จะมีหน้าต่างขึ้นมา :

ftp_1

ftp_2

※ ต้องกรอกชื่อและรหัสการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านต้องติดต่อขอชื่อและรหัสผู้ใช้งานจากทางบริษัทก่อน

※ แนะนำให้ท่านใช้ Windows Explorer ในการเปิด FTP เนื่องจากจะทำให้การใช้งานง่ายขึ้น

ftp_3

ftp_4

※ ภาพด้านบนเป็นภาพจากการใช้งาน Internet Explorer 11

※ ท่านสามารถคัดลอก ftp://transtar.com.tw แล้วนำไปวางที่ช่อง Address ใน Windows Explorer ได้เลย

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This