บริษัท Transtar Translation จำกัด

รับคัดเลือก

ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ทางบริษัทก็จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับเช่นเดียวกัน ทางบริษัทยินดีที่จะเชื้อเชิญผู้ที่สนใจงานแปลภาษาเข้ามาร่วมมือกับทางบริษัท หากท่านมีความสนใจ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง ทางบริษัทจะรีบติดต่อท่านกลับโดยทันที่ที่ได้รับข้อมูลของท่าน

และท่านยังสามารถส่งประวัติส่วนตัวของท่านมาได้ที่ info@transtar.com.tw

請選擇檔案

請加Line

請加臉書

Share This