Transtar Translation Co., Ltd.

ข่าวใหม

 • ทางบริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตลอดเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของบริษัท
 • เดือน พ.ย. ปี 2535 : ได้ทำการเปิดสำนักงานแปลภาษาขึ้นที่เขตซินจวง ชื่อภาษาจีนคือ “สำนักงานแปลภาษาเฉวียนซิง” ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Transtar Translation Service” โดยให้บริการในเขตเมืองไทเป
 • วันที่ 23 เดือน พ.ย. ปี 2541 : เป็นสำนักงานแปลภาษาแห่งแรกๆที่เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์เพื่อให้บริการลูกค้า ในชื่อเว็บ http://transtar.hypermart.net
 • เดือน พ.ย. ปี 2545 : เปิดสำนักงานครบรอบ 10 ปี
 • เดือน มิ.ย. ปี 2547 : จำนวนลูกค้าเกินกว่า 2,000 ราย
 • ดือน เม.ย. ปี 2548 : เปิดเว็บไซต์ http://www.transnet.com.tw เพื่อให้บริการลูกค้า
 • เดือน มิ.ย. ปี 2552 : จำนวนลูกค้าเกินกว่า 3,000 ราย
 • เดือน เม.ย. ปี 2552 : เปิดเว็บไซต์ http://www.transtar.com.tw เพื่อให้บริการลูกค้า
 • เดือน มี.ค. ปี 2553 : เปลี่ยนเวอร์ชั่นเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่นใหม่ Ver.m28
 • เดือน เม.ย. ปี 2553 : เปิดเว็บบอร์ด http://forum.transtar.com.tw เพื่อเป็นตัวกลางในการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานแปลภาษา
 • เดือน มิ.ย. ปี 2553 : เปิดเว็บบล๊อก http://blog.transtar.com.tw เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าและผู้แปล
 • เดือน ส.ค. ปี 2553 : จำนวนลูกค้าเกินกว่า 4,500 ราย
 • เดือน ส.ค. ปี 2553 : เพื่อเป็นการกระจายฐานลูกค้าไปในวงกว้างขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อภาษาจีน “บริษัทแปลเอกสารเฉวียนซิงจำกัด” และในชื่อภาษาอังกฤษ “Transtar Translation Co.,Ltd” หมายเลขผู้เสียภาษี 29176267

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This