Công Ty Dịch Thuật Transtar

Thông dịch

Công ty chúng tôi ngoài cung cấp dịch vụ dịch thuật về các tài liệu , để giúp khách hàng quốc tế hóa , đặc biệt tăng cường dịch vụ thông dịch , để quý khách hàng có thể dựa trên cơ sở thân thiết trao đổi ý kiến với khách hàng và đạt hiệu quả tốt nhất khi liên hệ với khách hàng , có thể đáp ứng nhu cầu của quý công ty về tất cả các loại hình ngôn ngữ .

※ Thông dịch tháp tùng :

Công tác dịch thuật ngay tại hiện trường như giao tiếp thương mại , hội chợ triển lãm , các loại tin vắn , hội thảo

※ Thông dịch qua điện thoại :

Hỗ trợ khách hàng liên hệ với khách hàng hay bạn bè đang ở nước ngoài qua điện thoại một cách nhanh chóng .

※ Dịch đồng thời luôn cùng với diễn giả :

Dịch đồng thời luôn cùng với diễn giả tại những hội nghị lớn , hội thảo .

※ Thư thoại điện tử :

Dịch thuật và thu âm thư thoại kỹ thuật số điện tử với dạng thức âm thanh được lưu trữ .

 

  • Nguyên tắc về việc báo giá của dịch thuật nói áp dụng theo giờ , ngoài ra , còn phải xem qua loại hình dịch thuật và nội dung dịch thuật để định mức giá dịch thuật . Trong quá trình dịch thuật phát sinh thêm những chi phí để phục vụ cho việc dịch thuật , như tiền xe , tiền điện thoại , chi phí tài liệu thì phải do khách hàng chi trả .

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This