Công Ty Dịch Thuật Transtar

FTP

※ Đối với tệp tin đính kèm theo thường thì bị hạn chế ở mức 10mb do chế độ cho phép của chương trình ISP , cho nên đối với tệp tin của khách hàng hay người dịch vượt quá dung lượng 10mb , có thể truyền tải tệp tin có dung lượng lớn hơn từ FTP server của công ty chúng tôi .

※ Trang web FTP của công ty chúng tôi : ftp://transtar.com.tw

※ Sẽ có màn hình hiện ra như sau :

ftp_1

ftp_2

※ Nhập vào tên người dùng và mật khẩu . Trước hết phải liên hệ với công ty chúng tôi để được cấp tên người dùng và mật khẩu .

※ Đề nghị từ windows explorer để mở trang web FTP , như vậy khi upload hay tải về y như cách thao tác explorer .

ftp_3

ftp_4

※ Màn hình trên là màn hình Internet Explorer 11
※ Cách đơn giản nhất là điền địa chỉ của trang web ftp://transtar.com.tw vào thanh địa chỉ explorer là xong .

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This