Công Ty Dịch Thuật Transtar

Thanh toán

Tài khoản sau đây dành cho khách hàng trong nước thanh toán chi phí dịch thuật :

※ Chuyển khoản qua dịch vụ ATM trong nước :

Ký hiệu trụ sở chính của ngân hàng : 017
Tên ngân hàng : Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Hsin Chuang Branch
Số tài khoản : 04109031690
Tên tài khoản : Transtar Translation Co., Ltd.

※ Từ nước ngoài chuyển khoản vào :

Bank Name:Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Hsin Chuang Branch
SWIFT Code:ICBCTWTP041
A/C No.:04109031690
A/C Name:Transtar Translation Co., Ltd.

Bank Address:No.421, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)

※ Chấp nhận khách hàng trong nước nước ngoài thanh toán bằng phương tiện PayPal :

paypal

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This