Transtar Translation Co., Ltd.

ในภาวะปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านธุรกิจสามารถต่อยอดขึ้นไปได้ถึงระดับ Worldwide การแปลภาษาจึงนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ การเลือกบริษัทแปลภาษาที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจของท่าน

บริษัทมีนักแปลภาษาและล่ามในความร่วมมือมากกว่า 3,000 รายทั่วโลก อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับนักแปลภาษาต่างชาติในแต่ละประเทศนั้นๆด้วย จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ, บริษัทมหาชน, บริษัท SMEs, บุคคลและนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการแปลภาษา บริษัทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่ง ที่ให้บริการท่านในด้านงานแปลภาษาได้อย่างครบวงจร

ภาษาต่างชาติที่บริษัทให้บริการ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาอาหรับ, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษามลายู, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษากัมพูชา, ภาษาอินเดีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุกีส, ภาษาฮอลันดา, ภาษารัสเซียน, ภาษาสวีดิช, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษานอร์เวย์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเชกฯ, ภาษากรีซ, ภาษาสโลวัก, ภาษาโครแอต, ภาษาเอสโตเนี่ยน, ภาษายูเครน, ภาษาฮังการี, ภาษาตุรกี, ภาษาแอฟริกาใต้, ภาษาจีน (ตัวย่อ), จีนเป็นอังกฤษ, อังกฤษเป็นจีน, จีนเป็นญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นเป็นจีน, อังกฤษเป็นญี่ปุ่น.. และภาษาหลักอื่นๆอีกกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกอีกมากกว่า 100 ภาษา

Transtar Translation Co., Ltd.
Transtar Translation Co., Ltd.
Transtar Translation Co., Ltd.
Transtar Translation Co., Ltd.

บริษัท Transtar Translation จำกัด

บริษัท Transtar Translation จำกัด

เลขที่ 5 ชั้น 10 ซอย 186 ถนนจงเหอ เขตซินจวง เมืองไทเปเซี่ยน

Share This