Công Ty Dịch Thuật Transtar

Tin tức

 • Bất cứ lúc nào để khách hàng nắm được tình trạng hoạt động và phát triển mới nhất của công ty chúng tôi , chúng tôi cho ra mắt trang web giao diện đúng lúc , xin mời đến với trang web của chúng tôi và có sự chỉ bảo bất cứ lúc nào .
 • Công ty dịch thuật của chúng tôi đã được thành lập tại Tân Trang trong tháng 11 năm 1992 , tiếng Trung của công ty chúng tôi được gọi là Công ty dịch thuật Chuan Hsing , tiếng Anh được gọi là Transtar Translation Service , phục vụ khách hàng tại khu vực Đài Bắc .
 • 23/11/1998 phối hợp phong trào nổi dậy của mạng lưới internet , dẫn đầu thành lập trang web http://transtar.hypermart.net để phục vụ khách hàng , là một trong những công ty dịch thuật có dịch vụ qua mạng internet sớm nhất .
 • Tháng 11 năm 2002 kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty .
 • Tháng 6 năm 2004 công ty chúng tôi đã có hơn 2000 khách hàng .
 • Tháng 4 năm 2005 thành lập trang web http://www.transnet.com.tw để phục vụ khách hàng .
 • Tháng 6 năm 2009 công ty chúng tôi đã có hơn 3000 khách hàng .
 • Tháng 4 năm 2009 thành lập trang web http://www.transtar.com.tw để phục vụ khách hàng .
 • Tháng 3 năm 2010 trang web này được thay đổi phiên bản giao diện mới , với phiên bản Ver.m28 .
 • Tháng 4 năm 2010 thành lập diễn đàn dịch thuật Transtar http://forum.transtar.com.tw để là sàn giao lưu nghiên cứu thảo luận công tác dịch thụât .
 • Tháng 6 năm 2010 thành lập blog dịch thuật Transtar http://blog.transtar.com.tw để là sàn đối thoại giao lưu nghiên cứu thảo luận giữa khách hàng và nhân viên dịch thuật .

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This