Công Ty Dịch Thuật Transtar

Học tập

Chúng tôi sẽ cung cấp các mẫu dịch thuật dành cho học sinh đang theo học các cấp hoặc các bạn đang là lao động tại chức tham khảo , hỗ trợ bạn trong quá trình học tập hay kiếm việc làm để giành được ưu thế về ngôn ngữ . Công ty chúng tôi hoàn thành công tác dịch thuật một cách nhanh chóng , giao hàng đúng giờ đã hẹn , tốt về chất lượng dịch thuật , có tiếng tăm lừng lẫy , xin hãy tham khảo .

※ Luận văn ※ Báo cáo sự nghiên cứu ※ Thư từ cá nhân ※ Đơn xin tờ khai ※ Tự truyện ※ Giấy giới thiệu ※ Báo cáo sự học tập ※ Trích văn

 

  • Thu phí theo kiện , tổng hợp cách tính giá thường là tính theo chữ , theo tờ , loại hình ngôn ngữ , mức khó dễ về việc lên khuôn và mức chuyên nghiệp của tài liệu .
  • Ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh đang theo học các cấp , xin hãy tham khảo so sánh .

請加Line

請加臉書

Share This