Công Ty Dịch Thuật Transtar

Chuyên nghiệp

Công ty chúng tôi đã tích lũy mười mấy năm kinh nghiệm , chuyên sâu về lĩnh vực chuyên nghiệp như sau :

※ Loại khoa học công nghệ :

Phục vụ việc dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực vi tính , điện tử , thông tin , điện cơ , máy móc , sinh phẩm , vật lý , hóa học , kiến trúc xây dựng , thủy lợi , ôtô , giao thông , toán học , bảo vệ môi trường .

※ Loại pháp luật thương mại :

Phục vụ việc dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp luật , sáng chế , quản trị , mậu dịch , tài chính thuế khóa , kế toán , thống kê , kinh tế , tiền tệ , đầu tư .

※ Loại xã hội nhân văn :

Phục vụ việc dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật , nhân văn , du lịch , lịch sử , chính trị , xã hội , tôn giáo , triết học , tâm lý , giáo dục , địa lý , thể thao .

※ Loại y dược thực phẩm :

Phục vụ việc dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế , vệ sinh , thực phẩm , thẩm mỹ .

※ Loại khác :

Phục vụ việc dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin đại chúng , nông nghiệp , thiên văn .

  • Công ty chúng tôi nghiêm ngặt trong việc tuyển dụng chất xám có khả năng về ngôn ngữ của các lĩnh vực chuyên nghiệp , hoặc với dịch thuật viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên nghiệp , ngoài trôi chảy về những câu văn của tài liệu , còn có chất lượng cao về tính chuyên nghiệp .
  • Công ty chúng tôi sẽ đánh giá lĩnh vực chuyên nghiệp của tài liệu , và giao cho nhân viên dịch thuật thích hợp hoàn thành việc phục vụ , để đảm bảo chất lượng của tài liệu .

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This