Công Ty Dịch Thuật Transtar

Văn bản

Với sự vãng lai của những hồ sơ thương mại , công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và trọn vẹn , bất cứ lúc nào đều dựa theo nhu cầu của khách hàng để là căn cứ xuất phát , để quý công ty giành được cơ hội tốt nhất trong việc kinh doanh trong quá trình tiến tới bước quốc tế hóa .

※ Tài liệu thương mại :

Cung cấp dịch vụ dịch thuật về thư từ thương mại , đơn báo giá , khách hàng hỏi giá , đơn đặt hàng , thư tín dụng , đơn lấy hàng , bưu kiện điện tử , biên bản họp hành .

※ Quảng cáo tiếp thị :

Cung cấp dịch vụ dịch thuật về nội dung giới thiệu công ty , tin vắn , áp phích quảng cáo , hộp đóng gói , tờ rơi , nội dung quảng cáo , mục lục thăm dò thị trường .

※ Văn bản pháp luật :

Cung cấp dịch vụ dịch thuật về giấy cam kết , giấy bảo đảm , giấy ủy quyền , hợp đồng , văn bản sáng chế .

※ Văn bản quản trị :

Cung cấp dịch vụ dịch thuật về sổ tay nhân viên , bảng thống kê , bản kế hoạch , bản tiến độ của bản thảo kế hoạch , văn bản ISO , đơn thuế kinh doanh , bảng cân đối tài sản , bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , bảng quyết toán , đơn xin tờ khai , bảng tiến độ .

※ Sổ tay kỹ thuật :

Cung cấp dịch vụ dịch thuật về sách hướng dẫn , bảng quy cách , bảng thiết kế , hướng dẫn về công trình , sổ tay báo cáo kỹ thuật thử nghiệm .

※ Sự dịch thuật của trang web :

Giúp khách hàng tạo trang web giao diện với đa ngôn ngữ (Globalization) hoặc dịch trang website sang ngôn ngữ khác (Localization) .

※ Sự dịch thuật của phần mềm :

Giúp công ty phần mềm tạo phần mềm có ngôn ngữ của nhiều nước (Globalization) hoặc bản địa hóa phần mềm (Localization) .

※ Hồ sơ mời thầu :

Công ty chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ với nội dung chính xác và nhanh chóng , để khách hàng giành được ưu thế trong quá trình bỏ thầu đấu thầu trong môi trường thương mại .

 

  • Thanh toán theo kiện : Tổng hợp cách tính giá là tính theo kiện , tài liệu thương mại thường được tính theo chữ , theo trang , theo loại hình ngôn ngữ , mức khó dễ về việc lên khuôn và mức chuyên nghiệp về tài liệu .
  • Thanh toán hằng tháng : Chi phí của khách hàng được thanh toán theo từng tháng một , khách hàng được giao trả tài liệu trong thời gian sớm nhất , tài liệu còn được bảo mật , với sự phối hợp của công việc kèm theo các công tác thông dịch để phục vụ khách hàng , có mức phối hợp cao nhất , công ty chúng tôi có mức ưu đãi đặc biệt về giá cả và dịch vụ thanh toán thu phí theo từng tháng một , áp dụng cách thanh toán hằng tháng như là đã thuê một thư ký chuyên trách thông thạo ngôn ngữ của các nước , đây là cách lựa chọn tốt nhất của bạn .

請加Line

請加臉書

Share This