Công Ty Dịch Thuật Transtar

Sách băng đĩa

Mô tả tóm tắt về công tác dịch thuật của sách băng đĩa như sau :

※ Sách :

Chỉ dịch một phần nào nội dung hay dịch hết toàn bộ cả quyển tiểu thuyết của các nước , sách chuyên nghiệp .

※ Băng thu âm :

Dịch quảng cáo thương mại , tuyên truyền pháp lệnh , băng thu âm .

※ Băng thu hình :

Dịch phim chuyện , phim tài liệu , phim ngắn của quảng cáo thương mại .

※ CD, VCD, DVD, BD:

Dịch những câu nói của những phim kỹ thuật số nêu trên sang tiếng nước khác để có lời nói riêng .

※ Điện ảnh :

Dịch những câu nói của điện ảnh các nước sang tiếng nước khác để có lời nói riêng .

※ Tivi :

Phim bộ , dịch những câu nói của các loại phim tivi sang tiếng nước khác để có lời nói riêng .

※ Lồng tiếng :

Công tác lồng tiếng cho băng thu âm , băng thu hình .

 

  • Tổng hợp cách tính giá là sách thì tính theo chữ , theo trang , theo loại hình ngôn ngữ , mức khó dễ về việc lên khuôn và mức chuyên nghiệp .
  • Các loại băng đĩa về âm thanh và hình thì dựa theo độ ngắn hay độ dài , loại hình ngôn ngữ , mức khó dễ của nội dung phải dịch để ấn định mức giá hay tính giá theo giờ .
  • Trong quá trình dịch thuật phát sinh thêm những chi phí để phục vụ cho việc dịch thuật , như chi phí của phòng thu âm , trường quay phim , sự dựng phim , thì phải do khách hàng chi trả .

請加Line

請加臉書

Share This